Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Σχετικό δελτίο τύπου

https://dide-new.flo.sch.gr/wp-content/uploads/2023/05/3-%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-%CE%A4%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%91-2023.pdf

Print Friendly, PDF & Email