ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη (Edu-Gate)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Σχολεία Νομού Ιωαννίνων

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ιωαννίνων

Ε.Κ.Φ.Ε Ιωαννίνων

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ιωαννίνων

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Υποστήριξη Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (helpdesk)

Τεχνική στήριξη Σχολικών Μονάδων Π.Σ.Δ.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Π.Σ.Δ

Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών Π.Σ.Δ

Διεύθυνση Εκδὀσεων Διδακτικών Βιβλίων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδος


Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου ΤΠΕ


Σύστημα αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων


Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου


Περιφέρεια Ηπείρου

Δήμος Ιωαννιτών

ΕΕΣ Ιωαννίνων- Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων

Εθνικό Τυπογραφείο

Ο.Λ.Μ.Ε. – Διοικητικό Συμβούλιο

Print Friendly, PDF & Email