ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έργο του Συμβούλου Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., η επιμόρφωση, η ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και η συμμετοχή στη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας και των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης του 7ου ΓΕΛ Ιωαννίνων είναι η Δρ. Φανή Μπισκανάκη (https://blogs.sch.gr/fbiskanaki/).

Print Friendly, PDF & Email