ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διαύγεια ΕΔΩ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΧΣΑ46ΜΤΛΒ-ΔΔΡ από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η Προκήρυξη του Διαγωνισμού για την εισαγωγή ενδιαφερομένων στις σχολές:

Αξιωματικών & Αστυφυλάκων

με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Όσοι/ες επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, οφείλουν να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, μέχρι την ώρα 15.00 της 27-02-2022, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Σημειώνουμε ότι:

Η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα.

Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων, διαρκεί έξι (6) εξάμηνα.

Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατατάσσονται στο 1ο, 2ο, και 4ο επιστημονικό πεδίο.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν φέτος στη Σχολή Αξιωματικών είναι 70 και στις Σχολές Αστυφυλάκων είναι 730.

Η ΑΥΞΗΣΗ ανέρχεται σε ποσοστό 128,6% σε σύγκριση με την περσινή σχολική χρόνια.

Οι υποψήφιοι μεταξύ άλλων θα πρέπει:

Να έχουν ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες, αμφότεροι/ες χωρίς υποδήματα.

Να μην φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.

Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

Τονίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες:

1) Κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα – Νομού Ιωαννίνων – ΕΔΩ: https://tinyurl.com/mryvaphn

2) Κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας, Αστυνομική Δ/νση Ιωαννίνων τηλ. 2651-440510

3) Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr & www.astynomia.gr

4) Στα τηλέφωνα: 213- 1520327 & 213- 1520169

Print Friendly, PDF & Email