ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σύμφωνα με τις πράξεις 45/25-11-2014 και 55/03-11-2017 του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ιωαννίνων, το σχολείο μας ανήκει στην 1η ομάδα σχολείων η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω σχολεία:

1o Γ/σιο, 3ο Γ/σιο, 4ο Γ/σιο, 5ο Γ/σιο, 6o Γ/σιο,  7ο Γ/σιο, 8ο Γ/σιο, 9ο Γ/σιο, 10ο Γ/σιο, 11ο Γ/σιο, Γ/σιο Βελισσαρίου, Γ/σιο Σταυρακίου, 1ο ΓΕΛ,  2ο ΓΕΛ, 3ο ΓΕΛ, 4ο ΓΕΛ, 5ο ΓΕΛ, 7ο ΓΕΛ, 8ο ΓΕΛ, , 9ο ΓΕ.Λ., ΓΕΛ Ζωσιμαίας Σχολής, 1o ΕΠΑΛ, 2ο ΕΠΑΛ, 3ο ΕΠΑΛ,  6ο ΕΠΑΛ, 1ο Ε.Κ., 2ο Ε.Κ., Εσπερινό Γ/σιο, Εσπερινό ΓΕΛ

Η 1η ομάδα είναι όμορη με την 2η η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω σχολεία:

Γ/σιο Ανατολής, 2ο Γ/σιο Ανατολής, Γ/σιο Κατσικά, Γ/σιο Κουτσελιού, Γ/σιο Λογγάδων, Γ/σιο Μπιζανίου, Γ/σιο Πεδινής, Γ/σιο Ελεούσας, Γ/σιο Περάματος, Γ/σιο Μεταμόρφωσης, ΓΕ.Λ. Ανατολής, ΓΕ.Λ. Κατσικά, ΓΕ.Λ. Πεδινής, ΓΕ.Λ. Ελεούσας, ΕΠΑΛ Βροσίνας

Print Friendly, PDF & Email