15ΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4ΜΕΛΟΣ
5ΜΕΛΟΣ
6ΜΕΛΟΣ
7ΜΕΛΟΣ
8ΜΕΛΟΣ
9ΜΕΛΟΣ
10ΜΕΛΟΣ 
11ΜΕΛΟΣ
12ΜΕΛΟΣ
13ΜΕΛΟΣ
14ΜΕΛΟΣ
15ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος 15μελούς στο Σχολικό Συμβούλιο:


Οι βασικές αρμοδιότητες του 15μελούς αναφέρονται «Κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων” (Υπ. Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86)

Print Friendly, PDF & Email