ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.
Υ.Α.  94196/Δ2 ΦΕΚ Β 3791 13.08.2021

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων ΦΕΚ 4177/2020 (Ομάδες μαθημάτων, Κλα΄δοι μαθημάτων)


Α’ Λυκείου

Ομάδα Α’ (Γραπτώς εξεταζόμενα στις προαγωγικές εξετάσεις)
Ομάδα Β’ (Μη γραπτώς εξεταζόμενα στις προαγωγικές εξετάσεις)

 1. Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 2. Ελληνική Γλώσσα – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3. Μαθηματικά – Άλγεβρα
 4. Μαθηματικά – Γεωμετρία
 5. Φυσικές Επιστήμες – Φυσική
 6. Φυσικές Επιστήμες – Χημεία
 7. Φυσικές Επιστήμες – Βιολογία
 8. Πολιτική Παιδεία
 9. Εφαρμογές Πληροφορικής
 10. Ιστορία
 11. Θρησκευτικά
 12. Αγγλικά
 13. 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)
 14. Φυσική Αγωγή

Β’ Λυκείου

Ομάδα Α’ (Γραπτώς εξεταζόμενα στις προαγωγικές εξετάσεις)
Ομάδα Β’ (Μη γραπτώς εξεταζόμενα στις προαγωγικές εξετάσεις)

 1. Ελληνική Γλώσσα – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 2. Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 3. Μαθηματικά – Άλγεβρα
 4. Μαθηματικά – Γεωμετρία
 5. Φυσικές Επιστήμες – Φυσική
 6. Φυσικές Επιστήμες – Χημεία
 7. Φυσικές Επιστήμες – Βιολογία
 8. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
 9. Ιστορία
 10. Φιλοσοφία
 11. Θρησκευτικά
 12. Αγγλικά
 13. 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)
 14. Φυσική Αγωγή
 • Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
  1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  2. Λατινικά
 • Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
  1. Μαθηματικά
  2. Φυσική

Γ’ Λυκείου

Ομάδα Α’ (Γραπτώς εξεταζόμενα στις απολυτήριες εξετάσεις)
Ομάδα Β’ (Μη γραπτώς εξεταζόμενα στις απολυτήριες εξετάσεις)

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 2. Μαθηματικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
 3. Ιστορία (Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
 4. Θρησκευτικά
 5. Αγγλικά
 6. Φυσική Αγωγή
 • Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
  1. Αρχαία Ελληνικά
  2. Ιστορία
  3. Λατινικά
 • Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
  1. Μαθηματικά (2ο Επιστημονικό πεδίο)
  2. Βιολογία (3ο Επιστημονικό πεδίο)
  3. Φυσική
  4. Χημεία
 • Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
  1. Μαθηματικά
  2. Πληροφορική
  3. Οικονομία
Print Friendly, PDF & Email