ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

A. Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της A’ και B’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-24

B. Καθορισμός εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Γενικών Λυκείων για το 2023-2024 (συμπίπτει με την εξεταστέα ύλη για τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ Τάξης των ΓΕΛ)

Print Friendly, PDF & Email