ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους από τους διδάσκοντες καθηγητές κάθε ***** από τις 00:00 μέχρι 00:00.

Ειδικά για τους καθηγητές που διδάσκουν και σε άλλα σχολεία η ενημέρωση θα γίνεται τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΗΜΕΡΑΩΡΕΣ
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00
00:00 – 00:00

Εκτός των συγκεκριμένων ωρών οι καθηγητές είναι στη διάθεσή σας όλες τις ημέρες και ώρες εργασίας στο σχολείο.

Print Friendly, PDF & Email