ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Διεύθυνση: Αβέρωφ 6 – 1ος όροφος

Τηλέφωνα: 26510-01002, 26510-01019

Εmail: epitropi.b@ioannina.gr

A/AΙΔΙΟΤΗΤΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1ΠΡΟΕΔΡΟΣΦΙΛΙΩ ΝΟΚΑ-ΖΑΡΑΧΗ
2ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ
3ΜΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΑΡΗΣ
4ΜΕΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ
5ΜΕΛΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΓΑ
6ΜΕΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
7ΜΕΛΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΖΑΚΗΣ
8ΜΕΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΔΕΒΕΝΟΣ
9ΜΕΛΟΣΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΙΩΚΑ-ΠΕΤΑΛΑ
10ΜΕΛΟΣΘΩΜΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
11ΜΕΛΟΣΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΚΡΗ
12ΜΕΛΟΣΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΣΑΟΥΤΗ-ΑΛΕΞΑΚΗ
13ΜΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ-ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αποφάσεις Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών

Print Friendly, PDF & Email