Ενηµέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισµού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωµατικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνοµίας Υποβολή δικαιολογητικών µέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2023.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνοµικό Τµήµα του τόπου κατοικίας ή διαµονής τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2023. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Αστυνοµικά Τµήµατα και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνοµίας. Διευκρινίζεται ότι, όσοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για τις Αστυνοµικές Σχολές, πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της προκήρυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανεξάρτητα αν είχαν ή όχι δηλώσει προτίµηση για τις Αστυνοµικές Σχολές µε την Αίτηση – Δήλωση, την οποία είχαν καταθέσει στο Λύκειο τους.

Δείτε το Σχετικό έγγραφο ΥΠΑΙΘ ΕΔΩ

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ

Print Friendly, PDF & Email