ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’  Λυκείου

 1. Ελληνική Γλώσσα – Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 2. Ελληνική Γλώσσα – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 3. Μαθηματικά – Άλγεβρα
 4. Μαθηματικά – Γεωμετρία
 5. Ιστορία
 6. Φυσικές Επιστήμες – Φυσική
 7. Φυσικές Επιστήμες – Χημεία
 8. Αγγλικά

Β’  Λυκείου

 1. Ελληνική Γλώσσα – Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 2. Ιστορία
 3. Φυσικές Επιστήμες – Βιολογία
 4. Μαθηματικά – Άλγεβρα
 5. Μαθηματικά – Γεωμετρία
 6. Αγγλικά
 • Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
  1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  2. Λατινικά
 • Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
  1. Μαθηματικά
  2. Φυσική

Γ’ Λυκείου

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 2. Μαθηματικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
 3. Ιστορία (Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
 • Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
  1. Αρχαία Ελληνικά
  2. Ιστορία
  3. Λατινικά
 • Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
  1. Μαθηματικά (2ο Επιστημονικό πεδίο)
  2. Βιολογία (3ο Επιστημονικό πεδίο)
  3. Φυσική
  4. Χημεία
 • Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
  1. Μαθηματικά
  2. Πληροφορική
  3. Οικονομία
Print Friendly, PDF & Email