ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του νόμου 4485/2017 τα Επιστημονικά Πεδία είναι:

 1. Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 2. Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
 3. Επιστήμες Υγείας και Ζωής
 4. Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Όσοι θα είναι υποψήφιοι σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο επιστημονικά πεδία θα εξεταστούν και σε ένα πέμπτο μάθημα. Σχετικός είναι ο επόμενος πίνακας, όπου φαίνονται όλες οι επιλογές με τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα (1) ή δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΘΕΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (1,3)
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (0,7)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
2ο ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (0,7)
 • ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (1,3)
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΖΩΗΣ
 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (0,7)
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (1,3)
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (1,3)
 • Α.Ε.Π.Π. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (0,7)

Print Friendly, PDF & Email