ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Σύμφωνα με την Υ.Α. 102939/ΓΔ4 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4509/25.08.2022) η οποία καθορίζει την λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων, στο σχολείο μας για το τρέχων σχολικό έτος (2022-2023), λειτουργούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί όμιλοι:

Α. Ο αθλητισμός ως μέσο ψυχαγωγίας στην εφηβική ηλικία μετά το τελευταίο κουδούνι της σχολικής ημέρας.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαρίνου Ιωάννα

Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ τάξης και θα λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα, για 2 ώρες.

Η εφηβεία είναι γεγονός πως είναι μια κρίσιμη φάση στην ζωή του ανθρώπου και ο ρόλος της φυσικής άσκησης – αθλητισμού είναι πολύ μεγάλος δεδομένου του σύγχρονου τρόπου ζωής και των προκλήσεών της.

Στον όμιλό μας οι έφηβοι και οι έφηβες του σχολείου μας που αποφάσισαν να ασχοληθούν, μετά το καθιερωμένο 7ωρο του σχολείου, με κάποιο άθλημα ομαδικό ή ατομικό, βρίσκουν την ευκαιρία να ξεχάσουν όλες τους τις σκοτούρες και να κάνουν αυτό που αγαπάνε περισσότερο.

Παράλληλα θα διαπλάσουν μία υγιή προσωπικότητα αναπτύσοντας την αυτοπειθαρχία, την ομαδικότητα, την άμιλλα, και την συνεργασία. Θα δημιουργήσουν μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους με τον εθελοντισμό με τον οποίο θα παροτρύνουν και άλλα παιδιά να εντάξουν τον αθλητισμό ως τρόπο ζωής στην καθημερινότητά τους.

Θα καλλιεργήσουν δεξιότητες, αξίες και αρχές με τις οποίες θα πετύχουν την προσωπική ευχαρίστηση – ψυχαγωγία αποδεινύοντας ότι ο αθλητισμός αποτελεί “ένα σχολείο ζωής” μαθαίνοντας στον έφηβο και την έφηβη να αγωνίζονται, να μην καταθέτει εύκολα “τα όπλα”, να θέτει στόχους, και να τους κατακτά, και αξίες που εφαρμόζονται έμπρακτα και στην ενήλικη ζωή.


Β. Ρομποτική, Αλγοριθμική & Προγραμματισμός

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μπίτσης Χρήστος

Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές της Α’ και Β’ τάξης και θα λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα, για 2 ώρες.

Οι μαθητές θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της ρομποτικής και θα χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικά πακέτα ανάπτυξης ρομπότ.

Αρχικά μαθαίνουν να κατασκευάζουν ρομπότ ακολουθώντας καθορισμένα βήματα και στη συνέχεια δοκιμάζουν τη δημιουργικότητα τους, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ρομπότ που αντιμετωπίζουν και επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα.

Η ρομποτική είναι ένας πρακτικός και διασκεδαστικός τρόπος για να μελετηθούν οι έννοιες του STEΑM (Science Technology Engineering Arts & Mathematics – Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες & Μαθηματικά) με τον πιο ελκυστικό τρόπο.
Θα αναπτύξουν κώδικα χρησιμοποιώντας οπτικές γλώσσες προγραμματισμού (Scratch, Lego Mindstorms, NXT-G) αλλά και κλασικές γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Python, MicroPython).

Θα αναπτύξουν αλγόριθμους επίλυσης προβλημάτων, θα τους υλοποιήσουν σε μία γλώσσα προγραμματισμού και θα δουν άμεσα τα αποτελέσματά τους. Θα προγραμματίσουν και θα εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη.

Τα εκπαιδευτικά πακέτα ρομποτικής που θα χρησιμοποιήσουμε είναι: LEGO Mindstorms EV3, LEGO Challenge Set, LEGO Mindstorms NXT.

Θα συμμετάσχουμε στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων “Πρόγραμμα Ρομποτικής και STEAM FLL” στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές θα προετοιμάσουν την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό ρομποτικής FIRST LEGO League CHALLENGE 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email