ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια αποτελούν τον κύριο φορέα παροχής Γενικής μη-Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς απευθύνονται στην πλειονότητα του μαθητικού πληθυσμού που επιλέγει τη Γενική Εκπαίδευση στην εν λόγω εκπαιδευτική βαθμίδα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Print Friendly, PDF & Email