ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ RAPIND-TEST ΜΑΘΗΤΩΝ (ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ)

Παρακαλούνται οι διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων,μαζί με την βεβαίωση του σχολείου για διενέργεια rapind-test από τους μαθητές που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος σε δημόσια δομή υγείας,να ζητούν από τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών και υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει πως συναινούν ώστε τα παιδιά τους να υποβληθούν σε διενέργεια RAPIND -TEST από δημόσια δομή υγείας,τα οποία και θα προσκομίζουν οι μαθητές(βεβαίωση σχολείου-υπεύθυνη δήλωση γονέα) στην δημόσια δομή υγείας.

Print Friendly, PDF & Email