Διατροφή παιδιών και εφήβων στα σχολεία

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΤΙΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Έντυπο ενημερωτικό υλικό για τη Διατροφή

Διατροφική Αγωγή

Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά.
Κυλικεία Υ1γΓΠοικ.81025 (27-8-2013).pdf
Κυλικεία Υ1γΓΠοικ96605 (4-11-2013).pdf

Print Friendly, PDF & Email