Αρχείο μηνός Ιανουάριος 2022

Οι Τρείς Ιεράρχες: Οι προστάτες των γραμμάτων και της παιδείας

Μέγας Βασίλειος, Ιωάννης ο ΧρυσόστομοςΓρηγόριος ο Θεoλόγoς


Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς Τρισηλίου θεότητος, τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τούς μελιῤῥύτους ποταμούς τῆς σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννη, τῷ τήν γλῶτταν χρυσοῤῥήμονι, πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὑμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν.

Λειτουργία του σχολείου από 10/1/2022 (COVID-19)

pdf icon fek-7_22_trop-kya-leitoyrgias.pdf


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ2 ΣΕΛΦ*
ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 2 ΣΕΛΦ*
ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 3 ΣΕΛΦ σε διάστημα 5 ημερών
ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 5 ΤΕΣΤ (2 ΡΑΠΙΝΤ + 2 ΣΕΛΦ) σε διάστημα 5 ημερών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 2 ΣΕΛΦ*
ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 2 ΡΑΠΙΝΤ*
ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 3 ΣΕΛΦ σε διάστημα 5 ημερών
ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 5 ΤΕΣΤ (4 ΡΑΠΙΝΤ + 1 ΣΕΛΦ)* σε διάστημα 5 ημερών
* Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, όλοι οι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα υποβληθούν σε ένα επιπλέον δωρεάν σελφ τεστ – άρα, θα κάνουν 3 σελφ τεστ. Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί επίσης θα κάνουν ένα σελφ τεστ, επιπλέον των 2 ράπιντ, με δική τους οικονομική επιβάρυνση.
Συνέχεια

100 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Στο πλαίσιο της υποβολής υποψηφιότητας του Δήμου Ιωαννιτών για το πιλοτικό πρόγραμμα “100 ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις” οι μαθητές μπορούν να συνεισφέρουν ενεργά στη διαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Ιωαννιτών, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://2030.ioannina.gr