ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945829319

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ – ΒΑΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΗΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ