ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΖΑΛΟΥΚΑ -ΖΑΧΑΡΕΑ ΦΑΙΔΡΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΤΑΤΙΟΥΚΑ -ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑ -ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΛΕΚΗ -ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26510 46751