ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (15)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΜΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΣΑΡΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΠΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΛΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ