ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την πράξη 6/26.03.2018 η σύνθεση του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του 7ου ΓΕΛ Ιωαννίνων είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Διευθυντής
ΜΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – Υποδιευθυντής
ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Καθηγητής
ΜΕΛΟΣ ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
ΜΕΛΟΣ ΓΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Μαθητής