Πρόγραμμα EUROSCOLA

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA στις 9 Φεβρουαρίου 2018. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου θα εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις (24) μαθητές και τρείς (03) συνοδούς καθηγητές, από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Α. Επιλογή μαθητών

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει με γραπτό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου τη Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017.

Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν, θα υποβάλουν αίτηση (Έντυπo 1) – δήλωση συμμετοχής στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν, από 21 Νοεμβρίου έως 28 Νοεμβρίου 2017 μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του γονέα /κηδεμόνα τους (Έντυπο 2).

Το θέμα του διαγωνισμού είναι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της: περιφερειακές συρράξεις, τρομοκρατία, αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.
Ποιες θα πρέπει να είναι οι πολιτικές προτεραιότητες και ποιες μεταρρυθμίσεις πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν ώστε η Ευρώπη ενωμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο λειτουργώντας ως μία αποτελεσματική και συνεκτική οντότητα;».

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν για την προετοιμασία τους τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe_el

Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης και η οποία θα επιλέξει τις καλύτερες εργασίες.

Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας – έκθεσης, θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:

  1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας
  2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου

Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται βάσει μοριοδότησης (έκθεση 60%, ξένη γλώσσα 20%, επίδοση 20%).

Β. Επιλογή συνοδών καθηγητών

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως συνοδοί παρακαλούνται επίσης να υποβάλουν στο Διευθυντή του σχολείου όπου υπηρετούν, αίτηση (Έντυπο 3) και υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής (Έντυπο 4) μαζί με το φάκελο δικαιολογητικών τους (βλ. Έντυπο 3) από 21 Νοεμβρίου έως 28 Νοεμβρίου 2017, προκειμένου να γίνει η επιλογή τους από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Οι συνοδοί καθηγητές θα πρέπει επίσης να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, που θα αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας.

Οι συνοδοί καθώς και οι μαθητές που θα επιλεγούν δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα EUROSCOLA κατά το παρελθόν.