ΣΧΟΛΕΣ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Πηγή: Ιστότοπος www.pe03.gr (Δημήτριος Σπαθάρας, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών)