ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα (1) ή δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΘΕΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (1,3)
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (0,7)
 • ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
2ο ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (0,7)
 • ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (1,3)
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΖΩΗΣ
 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (0,4)
 • ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)
 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (0,7)
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (1,3)
 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (0,4)
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • Α.Ε.Π.Π. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (0,9)
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (1,3)
 • Α.Ε.Π.Π. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (0,7)