ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το σχολείο μας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Νομού Ιωαννίνων «Σχεδία» παρέχει συμβουλευτική ψυχολογική υπηρεσία στους μαθητές του σχολείου, ιδιαίτερα όταν το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση, τη συναισθηματική ανάπτυξη και τη συμπεριφορά.

Η συμβουλευτική ψυχολογική υπηρεσία λειτουργεί επιβοηθητικά στο έργο του σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Λειτουργεί κάθε Πέμπτη από τις 11:00 μ.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ.