ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους από τους διδάσκοντες καθηγητές κάθε Τετάρτη από τις 09:50 μέχρι 11:50.

Ειδικά για τους καθηγητές που διδάσκουν και σε άλλα σχολεία η ενημέρωση θα γίνεται τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ
ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 -10:00
ΚΟΥΒΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 09:50 -11:50
ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΡΙΤΗ 10:45 -12:40
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 09:50 -10:50
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12:40 -14:00
ΣΙΩΖΙΟΥ ΦΙΛΗΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:50 -11:50
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11:50 -13:20
ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΤΗ 12:40 -14:00

Εκτός των συγκεκριμένων ωρών οι καθηγητές είναι στη διάθεσή σας όλες τις ημέρες και ώρες εργασίας στο σχολείο.