ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 6
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ 3 5
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
3. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΦΥΣΙΚΗ 2 6
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ 1
5. ΙΣΤΟΡΙΑ 2
6. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2
7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ & ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) 2
8. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2
9. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) 1
10. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) 2
11. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 30

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΩΡΕΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  3 1.  ΦΥΣΙΚΗ 3
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2 2.  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 5