ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019): Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Υ.Α. 72367/ΓΔ4/17-6-2021 (ΦΕΚ Β΄ 2675/24-6-2021): Τροποποίηση της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-5-2019

Στις ανωτέρω Υ.Α. περιλαμβάνονται τα εξής κεφάλαια και άρθρα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Έτος, Διακοπές και Αργίες

 • Άρθρο 1 Σχολικό και Διδακτικό Έτος
 • Άρθρο 2 Διακοπές – Αργίες -Εορταστικές Εκδηλώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Υπηρεσιακά Βιβλία – Έντυπα

 • Άρθρο 3 Υπηρεσιακά Βιβλία
 • Άρθρο 4 Υπηρεσιακά Έντυπα
 • Άρθρο 5 Τύπος και επισημοποίηση Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων
 • Άρθρο 6 Φύλαξη Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων
 • Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος νέων Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Εγγραφή μαθητών/τριών

 • Άρθρο 8 Έννοια της εγγραφής
 • Άρθρο 9 Τρόπος και χρόνος εγγραφής
 • Άρθρο 10 Τρόπος και χρόνος εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Άρθρο 11 Στοιχεία που καταχωρίζονται
 • Άρθρο 12 Περιοχή σχολείων και αριθμός μαθητών/τριών που φοιτούν
 • Άρθρο 13 Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών
 • Άρθρο 14 Μαθητές από ξένα σχολεία του εξωτερικού
 • Άρθρο 15 Έξοδος μαθητή από το σχολείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Μετεγγραφή

 • Άρθρο 16 Γενική Διάταξη
 • Άρθρο 17 Μετεγγραφές με αίτηση
 • Άρθρο 18 Λοιπές μετεγγραφές
 • Άρθρο 19 Προθεσμία μετεγγραφών
 • Άρθρο 20 Διαδικασία μετεγγραφών – βαθμολογία
 • Άρθρο 21 Ανανεώσεις εγγραφών
 • Άρθρο 22 Ένταξη μαθητών σε τάξεις – Οριστικοποίηση τμημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Φοίτηση μαθητών

 • Άρθρο 23 Φοίτηση
 • Άρθρο 24 Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης
 • Άρθρο 25 Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα
 • Άρθρο 26 Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές και στρατεύσιμοι Κατ’ οίκον διδασκαλία
 • Άρθρο 27 Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών
 • Άρθρο 28 Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες
 • Άρθρο 29 Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών που απουσιάζουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου

 • Άρθρο 30 Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου
 • Άρθρο 31 Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα
 • Άρθρο 32 Διαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – Άλλες διατάξεις

 • Άρθρο 33 Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Άρθρο 34 Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης
 • Άρθρο 35 Εσπερινά σχολεία
 • Άρθρο 36 Παραρτήματα