ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Διευθυντής
ΜΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – Υποδιευθυντής
ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Εκπρόσωπος Καθηγητών
ΜΕΛΟΣ ΖΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
ΜΕΛΟΣ ΤΣΙΩΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Εκπρόσωπος Μαθητών