Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ, να απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Παρασκευή 25 Ιουνίου ως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν μετά από την ανακοίνωση των βαθμών των Πανελλαδικών, να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μαθητές να έχουν μαζί τους α) το δελτίο εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων και β) την αστυνομική τους ταυτότητα

Ιστότοπος Μηχανογραφικού: exams.it.minedu.gov.gr