ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Ν.4692 προβλέπει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μαθητές/τριες που διακρίθηκαν σε Διεθνείς Επιστημονικούς Διαγωνισμούς κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων), εφόσον ο μέσος όρος των βαθμών στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό του μέγιστου.

Η διάταξη αφορά διακριθέντες στη:

  1. Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα:
    Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), στον
  2. Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, στην
  3. Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, καθώς και στην
  4. Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.

Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 4692