Έγκριση διεξαγωγής του «Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στη 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2021»

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 41/20-08-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διενέργεια του «Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για συμμετοχή στη 19η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών – EUSO 2021» που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) για μαθητές και μαθήτριες της Β’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021.

Περισσότερες πληροφορίες: Euso2021